STATIONS ID SENAST DATUMTID NAMN PLATS
1 2021-05-09 12:26:00 Jarnbrottsmotet Järnbrottsmotet
2 2021-05-11 09:14:00 Torpagatan Torpagatan
3 2021-05-11 09:53:00 Bergsjon Bergsjön
4 2021-05-11 09:43:00 Torslandaflygpl Torslanda flygpl
5 2021-05-11 09:15:00 Chalmers Chalmers
6 2021-05-11 09:28:00 Tolered Tolered
7 2021-05-11 09:49:00 Barlastplatsen Barlastplatsen
8 2021-05-11 10:32:00 Drakegatan Drakegatan
9 2021-05-11 09:30:13 Ryaverket Ryaverket
10 2017-04-01 03:17:00 Lbom_UTC Lilla Bommen UTC
11 2017-07-16 13:42:00 Askim Askim Ögärdesv

 

DHI Sverige AB