STATIONS ID SENAST DATUMTID NAMN PLATS
1 2020-08-05 20:09:00 Jarnbrottsmotet Järnbrottsmotet
2 2020-08-05 20:14:00 Torpagatan Torpagatan
3 2020-08-05 20:13:00 Bergsjon Bergsjön
4 2020-08-05 19:36:00 Torslandaflygpl Torslanda flygpl
5 2020-08-05 20:25:00 Chalmers Chalmers
6 2020-08-05 20:02:00 Tolered Tolered
7 2020-08-05 20:24:00 Barlastplatsen Barlastplatsen
8 2020-08-05 20:28:00 Drakegatan Drakegatan
9 2020-08-05 21:00:15 Ryaverket Ryaverket
10 2017-04-01 03:17:00 Lbom_UTC Lilla Bommen UTC
11 2017-07-16 13:42:00 Askim Askim Ögärdesv

 

DHI Sverige AB