STATIONS ID SENAST DATUMTID NAMN PLATS
1 2020-09-29 16:50:00 Jarnbrottsmotet Järnbrottsmotet
2 2020-09-29 09:43:00 Torpagatan Torpagatan
3 2020-09-29 03:06:00 Bergsjon Bergsjön
4 2020-09-28 22:45:00 Torslandaflygpl Torslanda flygpl
5 2020-09-29 07:38:00 Chalmers Chalmers
6 2020-09-29 11:49:00 Tolered Tolered
7 2020-09-28 22:22:00 Barlastplatsen Barlastplatsen
8 2020-09-28 21:23:00 Drakegatan Drakegatan
9 2020-09-29 08:00:13 Ryaverket Ryaverket
10 2017-04-01 03:17:00 Lbom_UTC Lilla Bommen UTC
11 2017-07-16 13:42:00 Askim Askim Ögärdesv

 

DHI Sverige AB