STATIONS ID SENAST DATUMTID NAMN PLATS
1 2020-07-07 16:38:00 Jarnbrottsmotet Järnbrottsmotet
2 2020-07-08 07:00:00 Torpagatan Torpagatan
3 2020-07-08 02:23:00 Bergsjon Bergsjön
4 2020-07-08 00:25:00 Torslandaflygpl Torslanda flygpl
5 2020-07-09 06:57:00 Chalmers Chalmers
6 2020-07-08 00:56:00 Tolered Tolered
7 2020-07-08 00:30:00 Barlastplatsen Barlastplatsen
8 2020-07-08 01:35:00 Drakegatan Drakegatan
9 2020-07-06 23:00:21 Ryaverket Ryaverket
10 2017-04-01 03:17:00 Lbom_UTC Lilla Bommen UTC
11 2017-07-16 13:42:00 Askim Askim Ögärdesv

 

DHI Sverige AB