Stations ID Datum Tid Dygnsvärde (mm)
Drakegatan 2020-05-13 0.00
Barlastplatsen 2020-07-17 0.00
Järnbrottsmotet 2020-07-16 0.00
Chalmers 2020-07-16 0.00
Barlastplatsen 2020-07-16 0.00
Järnbrottsmotet 2020-05-16 0.00
Tolered 2020-05-16 0.00
Torpagatan 2020-05-16 0.00
Järnbrottsmotet 2020-05-17 0.00
Barlastplatsen 2020-05-17 0.00
Barlastplatsen 2020-05-18 0.00
Torpagatan 2020-05-17 0.00
Torpagatan 2020-05-18 0.00
Tolered 2020-07-20 0.00
Drakegatan 2020-05-12 0.00
Drakegatan 2020-07-16 0.00
Drakegatan 2020-05-14 0.00
Drakegatan 2020-05-15 0.00
Drakegatan 2020-05-16 0.00
Ryaverket 2020-07-13 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB